Border collie

Sal

Sal ”Sally” är Tomas nya hund. Hon är import från Mosse och Lotta Magnussons i Skottland.

Ned

Ned är numera pensionär.

Ladängs Ärtiga Ada

Vår första bordercollie. En ärtig liten dam som för tillfället går vallhundskurs med matte för att kunna användas som arbetande hund på gården.